Brannalarmanlegg for bedrift, sameier og borettslag

Et brannalarmanlegg har som jobb å sørge for at det blir varslet i tide, ved en eventuell brann. Brannsentralen gir god oversikt i form av enhetsadresser som kan finnes igjen på en tegninger, ved brann i for eksempel et kontorbygg eller i boligbygg med flere boenheter.

I en brannsentral har man oversikt over alle detektorer, sirener og manuelle meldere i et bygg. Det er også mulig å koble flere brannsentraler sammen. Hvis uhellet er ute og det har begynt å brenne vil brannsentralen kunne vise hvor det brenner.

Branntek AS har lang erfaring har alle nødvendige sertifiseringer i bransjen vår, inkludert lisenser fra alle brannalarmleverandørene på markedet FG 750- og 760-sertifisering fra forsikringsselskapene, samt sentral godkjenning for ansvarsrett, prosjektering og utførelse. innenfor dette segmentet. Vi tilbyr alt fra vedlikeholdsavtaler, service, tredjeparts-kontroller til selve installasjonen av brannsentralen. Vi har kompetanse og lisenser for de aller fleste systemer som finnes i markedet.

Kontakt Branntek for et tilbud eller mer informasjon

Les mer her: Velg rett sertifisert leverandør

 

Hvordan fungerer brannsentralen?

Sentralen fungerer altså som et samlepunkt for alle enheter som er installert på anlegget. Brannsentralen er adresserbar. Det vil si at man kan se nøyaktig hvor det er utløst alarm, eller hvor i bygget det er en teknisk feil. 

 

 

Brannsentral i næringsbygg

I et næringsbygg eller kontorbygg vil en brannsentral hjelpe deg med å raskt slå fast i hvilken etasje eller sone det har oppstått brann i. I større bygg med flere brannsoner er dette spesielt nyttig, da man kan koble sammen flere sentraler som varsler hverandre. I praksis kan du da oppdage og lokalisere en brann i et helt annen del av bygget.

 

Brannsentral i boligbygg

For et boligbygg med mange boenheter kan man også koble sammen flere brannsentraler i nettverk. Sentralene kan programmeres slik at brannalarmen kun vil varsle bestemte soner. I de fleste tilfeller vil brannalarm utløst i en leilighet også varsle resten av beboerne i bygget. I noen tilfeller kan brannalarmanlegget seksjoneres opp.

 

Tidlig varsling redder liv

Byggtekniske forskrifter pålegger deg å ha en løsning for å oppdage brann tidlig. Jo tidligere man får startet evakuering og tilkalt brannvesen, jo mindre skade på mennesker og eiendom. 

Les mer om godkjent brannalarmanlegg

 

Røykventilasjon

Brannsentralen kan også kobles til systemer for brann- og røykventilasjon. Da kan du få vite hvilke røykluker som er utløst. Man kan også motta feilsignaler og annen overvåkning av røykventilasjonsanlegget. Røykventilasjon sørger for at farlig røyk luftes ut av bygget, og gjør det lettere for slokkemannskaper å orientere seg rundt.

Les mer om røykluker

 

Installasjon av brannalarmanlegg

Branntek er sertifiserte og lisensierte proffpartnere av alle de mest brukte brannalarmleverandørene på det norske markedet: Schneider, Autronica, Honeywell / Eltek, Panasonic, Elotec, Siemens, Hedengren, Advance og Hyfire. Vi er og FG 750 og 760 sertifisert. 

Trykk her for oversikt over sentralgodkjente bedrifter

Branntek ønsker å være en servicepartner for eiere og brukere av branntekniske installasjoner. Vi skal sørge for at våre kunder føler seg godt ivaretatt når det kommer til brannsikkerhet. De skal være trygge på at vi leverer en tjeneste som er til å stole på. Vi er en partner som utfører arbeid på en kostnadseffektiv og profesjonelle måte.

 

Etablering og vedlikehold

Branntek AS har hovedfokus på etablering og vedlikehold av branntekniske installasjoner. Vi jobber primært i området Oslo, Viken og Innlandet. Vårt mål er å være i forkant av problemene slik at man unngår unødvendige kostnader og servicebesøk.

Kontakt Branntek for et tilbud eller mer informasjon