Brannalarmanlegg
Nødlys
Manuelt slokkeutstyr
Røykluker
Byggeplassdeteksjon
Landbruk
Branndokumentasjon

Brannalarmanlegg

Hensikten med et brannalarmanlegg er å sikre tidlig varsling ved brann og at man enkelt kan adressere hvor brannen er utløst.

Teknisk forskrift og plan- og bygningsloven stiller krav til hvilke bygningstyper som skal ha brannalarmanlegg. Alle byggverk for virksomheter i risikoklasse 2-6 skal ha brannalarmanlegg. Likevel er det gjort unntak for mindre bygg som er beregnet for få personer, og der rømningsforholdene er enkle og oversiktlige.

I nyoppførte bygg forankres de branntekniske kravene i brannkonseptet. Brannkonseptet inneholder opplysninger om blant annet bygningens risikoklasse, brannklasse og brannalarmkategori. Med andre ord er brannkonseptet en samling av forskriftskrav som gjelder for den spesifikke bygningen.

For eksisterende byggverk som er oppført før 1985 vil det være Forskrift om brannforebygging (FOB:2016) som forteller om eiers krav til byggverket. I disse tilfellene er de branntekniske kravene gjerne forankret i en brannteknisk tilstandsanalyse.

Branntek AS har lang erfaring innenfor dette segmentet. Vi tilbyr alt fra vedlikeholdsavtaler, service, tredjeparts-kontroller til selve installasjonen av brannalarmanlegget. Vi har kompetanse og lisenser for de aller fleste systemer som finnes i markedet.

Eier av bygget plikter å ha en avtalefestet årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det stilles krav til at denne skal utføres av et godkjent foretak. Branntek AS har sertifisert personell iht. FG-750, og har selskapsertifiseringen FG-760.

Send forespørsel