Om Branntek.

Branntek AS har hovedfokus på etablering og vedlikehold av branntekniske installasjoner. Vi jobber primært i området Oslo, Viken og Innlandet.


Branntek ønsker å være en servicepartner for eiere og brukere av branntekniske installasjoner. Vi skal sørge for at våre kunder føler seg godt ivaretatt når det kommer til brannsikkerhet. De skal være trygge på at vi leverer en tjeneste som er til å stole på. Vi er en partner som utfører arbeid på en kostnadseffektiv og profesjonell måte.


Vårt mål er å være i forkant av problemene slik at man unngår unødvendige kostnader og servicebesøk.

Tjenester

Vi sørger for at våre kunder føler seg godt ivaretatt når det kommer til brannsikkerhet. 
Brannalarmanlegg

Hensikten med et brannalarmanlegg er å sikre tidlig varsling ved brann og enkelt kan adressere hvor brannen er utløst.

Nødlys

Nødlys eller nødbelysning er en fellesbetegning for reservelys og rømmningslys. Nødlys benyttes når forsyningen til det normale lyset faller bort.

Manuelt slokkeutstyr

Manuelt slokkeutstyr er enten brannslanger eller apparater som gjerne består pulver, skum, vann eller Co2. Disse skal være plassert strategisk i alle bygg.

Røykluker

Røykventilasjon består av luker og vifter som sørger for at man får vekk røyk i byggets rømningsveier. Det gir en sikrere og effektiv slokkeinnsats.

Byggeplass deteksjon

Byggeplassdeteksjon blir mer og mer vanlig på byggeplasser. Sikring av hele, eller deler av bygget.

Landbruk

Det stilleskrav til brannsikring, brannvarsling, brannslokningsutstyr og rømningsveier.

Branndokumentasjon

Installasjon av et nytt brannalarmanlegg er gjerne en stor investering og kan være vanskelig for en kjøper.

Storkjøkken

Branntek lanserer ny tjeneste for Storkjøkken snart. Installasjon og vedlikehold av brannkjøkken.