Brannalarmanlegg
Nødlys
Manuelt slokkeutstyr
Røykluker
Byggeplassdeteksjon
Landbruk
Branndokumentasjon

Nødlys

Nødlys eller nødbelysning er en fellesbetegning for reservelys og rømmningslys. Nødlys benyttes når forsyningen til det normale lyset faller bort.

Alle byggverk skal være utformet for rask, sikker og effektiv rømning og redning. Eier av bygget er ansvarlig for å følge opp krav som stilles til nødlys.

Nødlyssystem er regulert i følgende forskrifter og standarder:

Byggtekniske forskrifter – TEK, VTEK
NEK EN 50172 – overordnet systemstandard, vedlikehold og dokumentasjon
NS 1838 – standarden som beskriver krav og normer
Internkontrollforskriften – HMS

Nødlys regnes som en samlebetegnelse for markeringslys og ledelys.

Ledelys er lyskilder som normalt monteres i taket og har til hensikt å tenne dersom den ordinære belysningen forsvinner på grunn av et strømbrudd. Ledelyset vil sørge for at rømningsveier og fluktveier bli tilstrekkelig belyst.

Markeringslys er lyskilder som markerer rømningsveier og fluktveier i et bygg. Disse har til hensikt å lyse opp rømningsveiene slik at man kommer seg trygt ut av bygget.

Det finnes også løsninger i markedet som integrerer nødlys og brannalarmanlegg på én og samme sløyfe.

Det er krav om at nødlys skal kontrolleres årlig og eier skal kunne dokumentere at de fungerer som forutsatt.

Har du spørsmål vedrørende nødlys eller ønsker et uforpliktende tilbud kan du ta kontakt med oss via telefon eller vårt kontaktskjema.

Send forespørsel