Brannalarmanlegg
Nødlys
Manuelt slokkeutstyr
Røykluker
Byggeplassdeteksjon
Landbruk
Branndokumentasjon

Branndokumentasjon

Alle typer bygg har krav til branndokumentasjon. Det skal være dokumentert at det forebyggende arbeidet med brannsikkerhet blir ivaretatt av eier. 

 

Hva som gjelder av krav til deres bygg, avhenger av fra hvilken tidsperiode bygget er fra og i hvilken risikoklasse som bygget er definert som. 

Evakueringsplan / rømningsplan  

En evakueringsplan / rømningsplan er en plantegning alle i bygget skal være kjent med. Rømningsplanen informerer om nærmeste nødutgang, avtalt møteplass samt hvor nærmeste brannslange eller brannslokkeapparat er plassert.  

– skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til sikkert sted før kritiske forhold oppstår.  

– skal beskrive hvilke omstendigheter og situasjoner som krever evakuering.  

– skal beskrive plan for øvelser og hvilke rutinger som følges. 

Orienteringsplan 

En orienteringsplan er en tegning som har en oversikt over brannalarmanlegget i bygget. Tegningen skal henge ved brannalarmsentralen og ved brannmannspaneler. Denne har til hensikt å illustrere hvor detektorer, manuelle meldere og sentralapparater er plassert. Orienteringsplanen / o-planen forteller innsatsstyrken om hvor i bygget det er detektert brann.  

Denne orienteringsplanen må ikke forveksles med byggets orienteringsplan for branntekniske installasjoner som beskrevet i veiledningstekst til byggeteknisk forskrift.  

 

Branntegninger / branntekniske tegninger 

En branntegning er en tegning som forteller noe de branntekniske forholdene i et bygg. Dette handler gjerne om branncellebegrensende dører og vegger, seksjoneringsvegger og branncelleinndeling, med mer. Branntegningen inneholder også flere andre elementer som slokkeutstyr, rømningsveier, markeringslys og brannalarmanlegg. Det er flere måter å utarbeide brannplaner. Tegningene tilpasses det enkelte bygg. 

 

Har du spørsmål vedrørende deres branndokumentasjon eller ønsker et uforpliktende tilbud om bistand, ta kontakt med oss via skjemaet under eller per telefon. 

Send forespørsel