Brannalarmanlegg
Nødlys
Manuelt slokkeutstyr
Røykluker
Byggeplassdeteksjon
Landbruk
Branndokumentasjon

Røykluker

Røykventilasjon består av luker og vifter som sørger for at man får vekk røyk i byggets rømningsveier. Dette er med på å sikre en tryggere og mer effektiv slokkeinnsats for brannvesenet.

Brannventilasjon (luker, kanaler, vifter og lignende) som skal gi utlufting av røyk og varme gasser ved brann i en bygning. Brannventilasjonen er åpninger i bygget der røyken ledes ut. Hensikten er å sikre tryggere evakuering, samt at brann- og redningsinstanser får større mulighet til å ta seg inn i bygget.

I henhold til Forskrift om brannforebygging (FOB:2016) er det krav om at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

Branntek samarbeider med de ledende aktørene innenfor røyk- og brannventilasjon i Norge. Vi har lang erfaring med kontroll og vedlikehold av denne type installasjoner.

Det er krav om at røykluker skal kontrolleres årlig for å sikre at de fungerer som forutsatt.

Har du spørsmål vedrørende røyk ventilasjon eller ønsker et uforpliktende tilbud, kan du ta kontakt med oss på via knappen under eller per telefon.

Send forespørsel