Hvorfor er røykluker og brannventilasjon så viktig?

Ved brann eller branntilløp utvikles det røyk og gasser som fyller bygninger og rom raskt. Dette er meget farlig, og gjør evakuering vanskelig. Både fordi sikten blir dårlig, men også fordi røyk og gass er svært helsefarlig og kan sette mennesker ut av spill. I tillegg kan mangelfull ventilasjon gjøre det svært utfordrende for brannvesenet å komme til unnsetning. Derfor er røykluker og brannventilasjon en viktig del av brannsikringen din.
  • Hva er en røykluke?
  • Hvilke forskrifter regulerer røykventilasjon?
  • Årlig kontroll

Hva er en røykluke?

For å begrense skadevirkningene av brann og branntilløp skal bygninger utstyres med tilfredsstillende ventilering, slik at røyk og gasser finner veien ut av bygget. En røykluke er et slags vindu, en åpning som plasseres i tak øverst i et bygg. Disse lukene har motorer festet til åpningene, slik at de automatisk åpnes ved brann. Utløsing/åpning kan skje ved deteksjon av brannalarm eller andre varslingssystemer. Det er ikke i alle etasjer man kan bruke røykluker som vinduer i tak, og da benytter man andre løsninger som luftekanaler, vifter og lignende. Man bruker “brannventilasjon” som en samlende betegnelse for slike løsninger. Brannventilasjonen skal skje gjennom åpninger i bygget der røyken ledes ut.

Hvilke forskrifter regulerer røykventilasjon?

Krav til blant annet ventilasjon og røykluker omtales i Forskrift om brannforebygging (siste versjon i kraft fra 2016). Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Se forskriften hos Lovdata.no I forskriftens §5 står det: “Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.” Forskriften tar ellers for seg pliktene for:
  • alle og enhver i forbindelse med brann
  • eiere og brukere av bygg til å forebygge brann
  • kommuner til å forebygge brann
  • de aktører som selger bærbart slokkeutstyr

Årlig kontroll fra Branntek

Eier av bygget skal altså sørge for at de komponentene som skal begrense skadevirkningene av brann blir kontrollert og vedlikeholdt. Det er krav om at røykluker skal kontrolleres årlig for å sikre at de fungerer som forutsatt. Branntek samarbeider med de ledende aktørene innenfor røyk- og brannventilasjon i Norge, og har lang erfaring med kontroll og vedlikehold av denne type installasjoner. Kontakt oss om dette?