Samarbeid med Avarn Security

Branntek har inngått samarbeid med Avarn Security – tidligere Nokas.

Vi leverer programmering og servicearbeid opp mot Avarn’s byggeprosjekter. Vårt arbeid bidrar til kvalitetssikring av utvalgte sikkerhetsløsninger.

Vi takker for tillitten!