Alt du trenger å vite om kontroll av brannslukkere og annet slokkeutstyr

Sertifisert kontroll av slokkeutstyr

I alle bygg der brann kan oppstå, skal det være manuelt brannslokkeutstyr tilgjengelig for en effektiv slokkeinnsats i startfasen av en brann. Som del av beredskapen kreves det også at dette utstyret kontrolleres jevnlig.

Her svarer vi på noen av de vanligste spørsmålene vi får vedrørende kontroll av slokkeutstyr:

  • Hva menes med slokkeutstyr?
  • Hvem har egentlig ansvaret for slokkeutstyret?
  • Hvor ofte må man kontrollere slokkeutstyr?
  • Hvem utfører kontroll?

Hva menes med slokkeutstyr?

Manuelt slokkeutstyr er enten brannslanger eller apparater som gjerne består pulver, skum, vann eller Co2. Disse er gjerne plassert strategisk rundt i bygg for å kunne slokke branner i en tidlig fase.

Hvem har egentlig ansvaret for slokkeutstyret?

Eier/driftsansvarlig har ansvaret for å sikre at slokkeutstyr i fellesarealer fungerer, samt at beboere er informert om og klar over krav til vedlikehold og kontroll.

I borettslag/sameier er dette styret, som gjerne har en person som er brannansvarlig.

Les også: Styrets ansvar for brannsikring og kontroll av brannalarmanlegg i borettslag og sameier

Slokkemidler inne i boliger skal også vedlikeholdes slik at det virker som tiltenkt ved branntilløp. Her skiller vi mellom at beboer selv gjennomfører ettersyn og faglig vedlikehold gjort av sertifisert personell. Den faglige kontrollen utføres av fagperson godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Hvor ofte må man kontrollere slokkeutstyr?

Borettslag / Sameier

Manuelt slokkeutstyr i næringslokaler og i fellesarealer i borettslag og sameier skal kontrolleres årlig av sertifisert personell. I boenheter skal pulverapparater ha faglig kontroll etter 5 år og må på service etter 10 år. Skumapparater skal ha service etter 5 år.

Les også: Alt du trenger å vite om kontroll av brannslukkere og annet slokkeutstyr

Den faglige kontrollen gjøres ved at fagpersonen rykker ut og gjennomfører kontrollen på stedet, mens “service” gjøres på et godkjent verksted.

En håndslokker som har hatt en godkjent faglig kontroll eller service vil alltid være påført en etikett som viser hva som er utført.

I egen bolig

Inne i bolig er beboer selv ansvarlig for egenkontroll, som bør gjøres 4 ganger i året. Er det et pulverapparat så skal dette snus opp ned fire ganger i året, det er viktig for å unngå at pulveret klumper seg.

I tillegg til egenkontrollen skal brannslokningsapparater kontrolleres hvert femte år av sertifisert personell.

Hvem utfører kontrollen av slokkeutstyr?

Branntek innehar de nødvendige sertifiseringene og kvalifikasjonene for å utføre både kontroll, vedlikehold og service på både Co2-, pulver- og skumapparater. Vi kan i tillegg utføre kontroll og service på brannslanger.

Vi er tilgjengelig på hele Østlandet og svarer på dine spørsmål på dagen.