Lukking av avvik etter tilsyn fra brannvesenet

Når brannvesenet har vært på tilsyn og uttrykt bekymring for brannsikkerheten på eiendommen din, er det viktig å ta handling raskt for å adressere eventuelle bekymringer og forbedre brannsikkerheten.

Les mer om hvem som har ansvaret i næringsbygg.

Les mer om hvem som har ansvaret der du bor.

1. Utarbeidelse av brannteknisk tilstandsrapport av hele gårds- og bruksnummeret.

  • Ifølge forskrift om brannforebygging §4 må eieren være klar over de branntekniske kravene til bygget, spesielt for eldre bygg før 1985.

Iht. forskrift om brannforebygging §4 så skal eier vite hva de branntekniske kravene til bygget er, spesielt dersom bygget er bygget og prosjektert før 1985, da det foreligger en oppdrageringsplikt iht. Forskrift om brannforebygging §8 på bygget for at bygget minimum skal holde samme eller bedre brannsikkerhet tilsvarende byggeforskrift fra 1985/1987 og kjent som BF85 og BF87.

For å konkret få vite hva du som eier eller styreleder er pålagt til å lage en gjennomføringsplan for, så må du engasjere en branningeniør for å gi dere branntekniske rådgivning. De vil gjennomføre en grundig evaluering av eiendommen for å identifisere eventuelle mangler eller svakheter i brannsikkerheten deres.

  • Engasjer en uavhengig branningeniør for å gi rådgivning og gjennomføre grundig evaluering for å identifisere mangler eller svakheter.

Det anbefales at en kontakter en helt uavhengig branningeniør selskap, fremfor de som har egne utførende underavdelinger til å lukke eventuelle avvik, selv om det kan være svært lett å forholde seg til. En gammel bygård vil aldri bli like brannsikker som en ny og flere tiltak som det ikke var direkte krav om i 1985/87, vil kunne bli påkrevd som kompenserende tiltak for manglende rømningsveier etc. Som for eksempel heldekkende brannalarmanlegg iht NS3960 og eller sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845.  

2. Utarbeid en handlingsplan:

  • Adressere og lukke identifiserte avvik.

Basert på resultatene av evalueringen, må dere utarbeide en handlingsplan for å adressere og lukke de identifiserte avvikene på brannsikkerheten til eiendommen. Riktig prioritering av tiltakene vil stå i rapporten dere mottar fra ingeniøren basert på alvorlighetsgrad og gjennomførbarhet.

  • Prioriter tiltakene basert på alvorlighetsgrad og gjennomførbarhet.

Det vil og fremkomme anbefalinger som styret/eier må vurdere i sin helhet hver gang en gjennomfører en ny risikovurdering basert på eventuelle hendelser eller ny bruk av eiendommen.

3. Involver alle brukere om brannsikkerheten i bygget:

  • Sikre at alle relevante parter forstår og tar ansvar for å utføre brannforebyggende tiltak, inkludert eiendomsforvaltere, ansatte, leietakere og leverandører.

Sørg for å involvere alle relevante parter på eiendommen for å sikre forståelsen og ansvaret for å utføre brannforebyggende tiltak som enkeltperson og bedrift. Det inkluderer eiendomsforvaltere, ansatte, leietakere, beboere og leverandører tilknyttet eiendommen for å implementere de ulike nødvendige og pålagte tiltakene.

4. Oppgradering og vedlikehold av branntekniske installasjoner:

  • Engasjer kompetente selskaper og personell med riktige sertifiseringer og produktkompetanse for å oppgradere og vedlikeholde de branntekniske installasjonene

Basert på rapporten fra branningeniøren vil dere få oversikt på nødvendige oppgraderinger og eller vedlikehold av de branntekniske installasjonene som: Brannalarmanlegg, nødlys, røykluker, brannslukkingsapparater, brannslanger etc. Engasjer kompetent selskaper og personell med riktig bedriftssertifiseringer og produktkompetanse/leverandørlisenser for å sørge for at alt utstyr er i god stand og fungerer som det skal. Les mer om årlige kontroller av branntekniske installasjoner.

Kontakt Branntek for et tilbud eller mer informasjon

5. Gjennomfør opplæring og øvelser:

Sørg for at alle ansatte og leietakere er godt informert om brannsikkerhetsprosedyrer og vet hvordan de skal reagere i tilfelle brann. Gjennomfør regelmessige brannøvelser for å sikre at alle er forberedt på en nødsituasjon.

6. Gjennomføring av egenkontroll og årlig kontroll av utført av sertifisert selskap

    • Utfør regelmessig egenkontroll og vedlikehold for å sikre at brannsikkerheten opprettholdes over tid.
    • Sørg for å gjennomføre årlig kontroll utført av sertifiserte selskaper.

Etter at tiltakene er implementert, er det viktig å gjennomføre regelmessige egenkontrollen og vedlikehold for å sikre at brannsikkerheten opprettholdes over tid. Hold oversikt over inspeksjonsdatoer og utfør nødvendige tiltak for å adressere eventuelle nye bekymringer som oppstår. Benytt kompetente og sertifiserte selskaper for årlige kontroll. Det stilles krav om det i standardene som følges og legges grunn som minimum av forsikringsselskapene.

Les mer her: Velg rett sertifisert leverandør

Besvar tilsynsmyndighetene løpende med dokumentasjon fra leverandøren om lukking av avvik, enten det allerede er utført eller er underveis. Dette sikrer at brannsikkerheten er dokumentert og korrekt hevet, og bidrar til å lukke tilsynssaken for eiendommen.

Ved å ta disse trinnene for å forbedre brannsikkerheten, kan alle bidra til å skape et tryggere miljø for alle som oppholder seg på eiendommen din. Husk at brannsikkerhet er en kontinuerlig prosess som krever konstant oppmerksomhet og innsats, men investeringen er vel verdt det for å beskytte liv og eiendom.

Om du trenger hjelp til å komme i gang så ta kontakt med oss og vi sørge for at dine interesser blir korrekt ivaretatt.