Gjenoppbygging av Grensen 17

Det ble en litt uvanlig innspurt til ferien denne gangen.

Brannen i Grensen 17 har ført til omfattende skader på bygget. Branntek har blitt engasjert til å bistå med rehabilitering av de branntekniske installasjonene i tiden som kommer.

Foreløpig har vi levert midlertidig byggeplassdeteksjon som skal sikre bygget underveis i byggeperioden. Målet er å bygge opp det eksistererende brannalarmanlegget fra Schneider Electric etterhvert som bygget rehabiliteres.