Brannsikring, vedlikehold og service fra Branntek

Hensikt med brannalarmanlegg

Ved utløst brannalarm skal brannalarmanlegget varsle umiddelbart, slik at mennesker kan komme seg ut av bygget. For brannvesenet er rask varsling og utrykning avgjørende både for å redde liv og materielle verdier.

Brannalarmanleggets primære oppgave er å oppdage og varsle om branntilløp og røykutvikling. Anlegget består av en hovedsentral som overvåker detektorer, manuelle meldere, sirener og styringer i hele bygget. 

Teknisk sett defineres det 3 typer brannalarmanlegg:

 • Konvensjonelle anlegg
 • Adresserbare anlegg
 • Kombinerte anlegg

Les videre: Alt om brannalarmanlegget

 

Hensikt med brannsentral

En brannsentral har som jobb å sørge for at det blir varslet i tide, ved en eventuell brann. Sentralen gir meget god oversikt ved brann i for eksempel et kontorbygg eller i boligbygg med flere boenheter.

I en brannsentral har man oversikt over alle detektorer, sirener og manuelle meldere i et bygg. Det er også mulig å koble flere brannsentraler sammen. Hvis uhellet er ute og det har begynt å brenne vil brannsentralen kunne vise hvor det brenner.

Les videre: Brannsentral for bedrift eller borettslag

 

Hvordan fungerer brannsentralen?

Sentralen fungerer altså som et samlepunkt for røykmeldere og andre detektorer i bygget. Bruk av brannsentraler kan redusere konsekvensene av brann.

 

Installasjon av brannsentral fra Branntek

Branntek ønsker å være en servicepartner for eiere og brukere av branntekniske installasjoner. Vi skal sørge for at våre kunder føler seg godt ivaretatt når det kommer til brannsikkerhet. De skal være trygge på at vi leverer en tjeneste som er til å stole på. Vi er en partner som utfører arbeid på en kostnadseffektiv og profesjonelle måte.

 

Etablering og vedlikehold

Branntek AS har hovedfokus på etablering og vedlikehold av branntekniske installasjoner. Vi jobber primært i området Oslo, Viken og Innlandet. Vårt mål er å være i forkant av problemene slik at man unngår unødvendige kostnader og servicebesøk.

 

Eiers ansvar for brannsikring av næringsbygg

Juridisk er det alltid eier av et næringsbygg som er ansvarlig for brannsikkerheten. Leietaker eller den som bruker bygg og lokaler kan pålegges å betale for eller sørge for utbedringer, men eieren har alltid ansvaret for at dette faktisk skjer.

Eiers ansvar

Det betyr at du som eier må være sikker på at følgende er i orden:

 • Kontroll av røykvarslere og manuelt slokkeutstyr
 • Frie og trygge rømningsveier
 • Informere leietakere/ansatte
 • Oppfølging ved vedlikehold og ombygging

Les videre: Eiers ansvar for brannsikring av næringsbygg

 

Styrets ansvar for brannsikring av boligbygg

Det er alltid styrets ansvar at brannvarslingsanlegget i borettslaget fungerer som det skal. I tillegg må styret regelmessig kontrollere at alt av branntekniske installasjoner vedlikeholdes og er klart til innsats.

Styrets ansvar

 • Kontroll av branntekniske installasjoner
 • Frie og trygge rømningsveier
 • Informere beboerne i borettslaget
 • Oppfølging ved vedlikehold og ombygging

Les videre: Styrets ansvar for brannsikring og kontroll av brannalarmanlegg i borettslag og sameier

 

Prosjektering av branntekniske løsninger

For å sikre at byggeprosjekter møter myndighetenes krav til brannsikkerhet er det viktig med god brannprosjektering. Dette handler om planlegging av de branntekniske løsningene.

 

Hva menes med prosjektering?

Prosjektering av branntekniske løsninger handler om å utarbeide et brannkonsept for bygget, som tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet.

I den byggtekniske forskriften (TEK 17) kreves det at alle nye bygg må utarbeide et brannkonsept. Det kan også være krav om dette for noen ombygginger.

Les også: Hva menes med branndokumentasjon og branntegning?