Branntek er nå sertifisert for landbrukssektoren

Økt kompetanse innenfor vårt fagfelt er en nødvendighet for at vi skal nå være målsetninger. Vi kan med stolthet meddele at Branntek AS har blitt en kvalifisert aktør for prosjektering, utførelse og vedlikehold av brannalarmanlegg innenfor landbruk og gartnerier.