Eiers ansvar for brannsikring av næringsbygg

Juridisk er det alltid eier av et næringsbygg som er ansvarlig for brannsikkerheten. Leietaker eller den som bruker bygg og lokaler kan pålegges å betale for eller sørge for utbedringer, men eieren har alltid ansvaret for at dette faktisk skjer.

Det betyr at du som eier må være sikker på at følgende er i orden:

  • Kontroll av røykvarslere og manuelt slokkeutstyr
  • Frie og trygge rømningsveier
  • Informere leietakere/ansatte
  • Oppfølging ved vedlikehold og ombygging

I tillegg sier “Veiledning til forskrift om brannforebygging” (oppd. mars 2020) følgende:

“Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.        

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.”

Kom i kontakt med oss i Branntek om dette

 

Kontroll av detektorer og manuelt slokkeutstyr

Det er alltid eiers ansvar at brannvarslingsanlegget i næringsbygget fungerer som det skal. I tillegg må eier sørge for at det regelmessig kontrolleres at detektorer og slokkeutstyr i hele bygget er vedlikeholdt og klart til innsats. 

 

Frie og trygge rømningsveier

Det er en klassiker at esker, traller eller annet materiell samler seg opp i ganger eller ved heiser i næringsbygg. Og like klassisk er det at en brannvernleder, vaktmester eller noen med ansvar fortviler over at ting stadig hensettes i slike områder.

Det er eiers ansvar å sørge for at alle rømningsveier er frie, til enhver tid. Man vet aldri når disse må benyttes, og derfor må rømningsveiene være trygge og klare til bruk hele tiden. 

Eier har også ansvaret for at det ryddes opp på en eller annen måte, også hvis leietakere eller eiers representant selv ikke holder rømningsveier frie.

 

Informere leietakere/ansatte

Et annet ansvar som påligger eier er å gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig for leietakere og/eller ansatte. Både hva slags ansvarsfordeling og hvilke plikter som gjelder, men også hva man skal gjøre hvis uhellet er ute og brannalarmen har gått i bygget.

 

Oppfølging ved vedlikehold og ombygging

I mange næringsbygg har man regelmessig vedlikeholdsarbeid eller andre byggeprosjekter i sine bygg. 

I slike tilfeller er det eiers ansvar at slikt arbeid gjøres i henhold til regelverket, og at brannvern- og sikring er ivaretatt. De som står for vedlikeholdet eller arbeidet har også ansvar i denne forbindelse, men det overordnede ansvaret for at dette følges opp og er i orden er altså eiers.

Be om befaring/samtale rundt brannsikring av næringsbygg?