Service og retting av feil på Brannalarmanlegg – Velg rett leverandør

Et brannalarmanlegg skal være feilfritt og uten ukjente utkoblinger.

Et velfungerende brannvarsling er en av de viktigste aspektene ved å opprettholde trygge og beskyttede omgivelser, spesielt i boligblokker og eiendommer med flere leietakere. En essensiell del av å opprettholde effektiv brannsikkerhet er å sørge for at brannalarmanlegg blir regelmessig vedlikeholdt, kontrollert og oppdatert i tråd med gjeldende forskrifter og standarder. Men å velge riktig leverandør for service og retting av feil på brannalarmanlegg er avgjørende for å sikre at sikkerheten ikke blir kompromittert.

Les mer om hvem som har ansvaret i næringsbygg.

Les mer om hvem som har ansvaret der du bor.

Valg av riktig leverandør

Når du velger en leverandør for vedlikehold og service av brannalarmanlegg, er det viktig å se etter en som har riktig kompetanse og erfaring. Sørg for at leverandøren har sertifiseringer som bekrefter deres evne til å utføre arbeidet på en pålitelig og effektiv måte.

Ifølge Forskrift om brannforebygging §5 og den norske standarden NS3960, er det et krav at brannalarmanlegget blir vedlikeholdt og kontrollert regelmessig. Dette inkluderer oppdateringer i tråd med gjeldende forskrifter og standarder. Derfor er det avgjørende å velge en leverandør som har den nødvendige kompetansen og sertifiseringen for å utføre dette arbeidet på en pålitelig og effektiv måte.

Trykk her for oversikt over FG forskringsgodkjente bedrifter

Viktigheten av leverandørens kompetanse

Manglende kompetanse hos leverandøren kan føre til alvorlige feil og risikoer i brannalarmanlegget. Derfor er det viktig å be om dokumentasjon på leverandørens ferdigheter og sertifiseringer for å forsikre deg om at de har den nødvendige ekspertisen.

En vanlig feil som ofte gjøres er å ikke forsikre seg om at leverandøren har den nødvendige kompetansen som kreves for å gjennomføre en kontroll iht NS3960. Dette kan resultere i feilkoblinger, feil plasserte detektorer og mangelfulle programmeringer, som alle utgjør alvorlige risikoer for liv og eiendom. Ved å be om dokumentasjon på leverandørens kompetanse, som kursbevis fra produsenten av brannalarmanlegget og sertifiseringer som FG750 og F760, kan du forsikre deg om at du velger en pålitelig og kvalifisert leverandør.

Velg Branntek for ekspertise

Branntek er en sentralgodkjent bedrift i tiltaksklasse 2 for prosjektering og tiltaksklasse 3 for utførelse av brannalarmanlegg, og våre sertifiseringer sikrer at vi har den nødvendige ekspertisen for å utføre arbeidet på riktig måte. Ved å velge en kompetent leverandør som Branntek, kan du være trygg på at brannsikkerheten på eiendommen din blir ivaretatt på best mulig måte.

Ved å bruke lenkene nedenfor kan du søke opp alle leverandørene i Norge som har de grunnleggende sertifiseringene innen brannalarmanlegg og brannsikring.

Trykk her for oversikt over sentralgodkjente bedrifter

Ingen skal oppleve å ikke bli varslet om brann. Derfor er det avgjørende å velge en pålitelig og kompetent leverandør for service og retting av feil på brannalarmanlegg. Med riktig leverandør kan du trygt opprettholde effektiv brannsikkerhet og beskytte liv og eiendom.

Branntek AS fokuserer på branntekniske installasjonene som er pålagt å følge NS (Norsk standard) og FOB:2016 (Forskrift om brannforebygging 2016) for installasjon, kontroll og vedlikehold.

Brannalarmanlegg skal årlig kontrolleres iht. NS3960 punkt. 9

Branntek er sertifiserte og lisensierte proffpartnere av alle de mest brukte brannalarmleverandørene på det norske markedet: Schneider, Autronica, Honeywell / Eltek, Panasonic, Elotec, Siemens, Hedengren, Advance og Hyfire. Vi er og FG 750 og 760 sertifisert.

Slokkeutstyr skal årlig kontrolleres Iht. NS3910 punkt. 8 og 12 og EN 671-3 punkt. 6-10

Slokkeutstyr, inkludert brannslokningsapparater og brannslanger, må årlig kontrolleres i henhold til NS3910 punkt 8 og 12 samt EN 671-3 punkt 6-10. Dette sikrer at utstyret er i god stand og klart til bruk i tilfelle brann. Branntek er en RVB godkjent bedrift med nummer 284, noe som bekrefter vår kompetanse og evne til å utføre slike kontroller på en pålitelig og effektiv måte.

Årlig kontroll av nødlys iht. NS1838 og EN50172 

Nødlys spiller en avgjørende rolle for lede personer i sikkerheten ved strømbrudd og nødsituasjoner. Årlig kontroll i henhold til NS1838 og NEK EN 50172 er essensielt for å sikre at nødlysene fungerer optimalt. Disse standardene fastsetter krav til jevnlig vedlikehold og testing for å sikre pålitelig ytelse. Det er av stor betydning å velge et kompetent selskap som har god kjennskap til regelverket for prosjektering og installasjon av nødlys og ledelys systemer. På den måten kan man være trygg på at kontrollene blir utført i samsvar med gjeldende standarder, og nødlysene vil være klare til å belyse veien til sikkerhet når det trengs mest.

Årlig kontroll av røykluker

Røykluker er viktige for å sikre effektiv røykventilasjon og rømning ved brann. Årlig kontroll i henhold til Forskrift om brannforebygging (FOB:2016) er pålagt for å sikre at røyklukene fungerer som de skal. Disse kontrollene utføres for å verifisere at røyklukene åpner og lukker korrekt, samt at de er fri for hindringer eller skader som kan påvirke deres ytelse. Det er viktig å engasjere kompetent personell som kan utføre disse kontrollene i samsvar med gjeldende forskrifter, slik at sikkerheten til byggets beboere eller brukere ivaretas på best mulig måte.