Styrets ansvar for brannsikring i borettslag og boligsameier

Det er tungt å ha ansvaret for noe man ikke kan alt om selv, og særlig brannsikring og ansvaret for brannalarmanlegg er noe som gjør styrer i borettslag nervøse og usikre.

I denne artikkelen viser vi deg hva styret har ansvar for når det gjelder brannalarmanlegg og brannsikring.

Styrets ansvar:

  • Kontroll av røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i fellesarealer
  • Frie og trygge rømningsveier
  • Informere beboerne i borettslaget
  • Oppfølging ved vedlikehold og ombygging
  • Risikovurdere og implementere handlingsplaner

Har brannvesnet vært på tilsyn? 

Les mer her om hvordan gå i gang i riktig rekkefølge:
Lukking av avvik etter tilsyn fra brannvesenet

Kontroll av røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i fellesarealer

Det er alltid styrets ansvar at brannvarslingsanlegget i borettslaget fungerer som det skal. I tillegg må styret regelmessig kontrollere at røykvarslere og slokkeutstyr i fellesarealene vedlikeholdes og er klart til innsats.

Advokat Anders Leisner i Huseierne påpeker at det også er viktig at styret dokumenterer at kontroll og ettersyn gjøres i henhold til gjeldende forskrifter.

Frie og trygge rømningsveier

De aller fleste har sett at det nå og da står møbler, barnevogner eller andre objekter i ganger eller fellesrom der du bor.

Det er styrets ansvar å sørge for at alle rømningsveier er frie, til enhver tid. Man vet aldri når uhellet er ute, og derfor må rømningsveiene være trygge og klare til bruk hele tiden.

Styret må sørge for at det ryddes opp på en eller annen måte, også hvis beboerne selv ikke rydder bort sine eiendeler fra fellesarealene. Det er viktig og naturlig å informere med en gang man oppdager noe som er plassert i rømningsveien, men også raskt fjerne gjenstandene.

Informere beboerne i borettslaget

Et annet ansvar som påligger styret er å gjøre informasjon tilgjengelig for beboerne. Både hva som faktisk er beboernes ansvar inne i sine leiligheter, men også hva man skal gjøre hvis uhellet er ute og brann har oppstått i bygget.

Beboerne har selv ansvar for at røykvarslere og brannslukningsapparat fungerer inne i leiligheten – samt at det blir kontrollert jevnlig. Men styret skal altså informere om dette, og minne beboeren om dette ansvaret.

Oppfølging ved vedlikehold og ombygging

De fleste borettslag og sameier har fra tid til annen vedlikeholdsarbeid eller andre byggeprosjekter i sine bygg.

I slike tilfeller er det styrets ansvar at slikt arbeid gjøres i henhold til regelverket, og at brannvern- og sikring er ivaretatt. De som står for vedlikeholdet eller arbeidet har også ansvar i denne forbindelse, men styret skal altså sikre at dette følges opp og er i orden.

Les mer her: Velg rett sertifisert leverandør

Kontakt oss om dette?