FG 750, FG 760, NS 3960 – Dette betyr kravene og sertifiseringene for brannalarmanlegg og personell

Man møtes ofte av en jungel av begreper og betegnelser når man søker informasjon om kontroll og sikring av brannalarmanlegg.

Her går vi gjennom forskjellige begreper, og forklarer hva de betyr.

Standarder og sertifiseringer:

  • NS 3960
  • FG 750
  • FG 760

NS 3960 – Norsk Standard for brannalarmanlegg

Dette dokumentet har tittelen “Brannalarmanlegg – Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold”, og er altså et dokument som beskriver den norske standarden for brannalarmanlegg.

Standarden omfatter systemer med minst én brannmelder eller én branndetektor i tillegg til brannsentraln. Standarden dekker ikke bestemmelser om når et automatisk brannalarmanlegg skal installeres i en bygning.

NS 3960 krever at prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold skal utføres av et kompetent foretak som skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse og relevant praksis. Videre sier NS 3960 at kompetanse for foretak og personell kan bekreftes av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Et sertifikat etter FG-760 og FG-750 er eksempel på en slik bekreftelse.

Slike standarder, med betegnelsen NS eller Norsk Standard, utvikles og forvaltes av foretaket Standard Norge – som har enerett på å utgi Norsk Standard. Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

NS 3960 ble revidert i 2019, og erstatter tidligere versjon fra 2013. En av flere endringer er innføringen av krav til brannalarmanlegg for driftsbygninger i landbruk og veksthusnæring.

FG 750 – Forsikringsgodkjenning 750 Automatiske brannalarmanlegg

Formålet til FG (FG står for Forsikringsgodkjent) er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbrudd.

Den norske standarden for brannalarmanlegg (NS 3960) krever altså at prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold skal utføres av et kompetent foretak.

Et sertifikat etter FG-760 og FG-750 er eksempel på en slik bekreftelse.

Det er flere selskaper som tilbyr kursing og FG-sertifisering. En sertifisering etter FG 750 betyr at personellet har:

  • Relevant formell utdannelse
  • Spesiell produktopplæring (kurs i utstyr)
  • Dokumentert relevant praksis
  • Gjennomført opplæring i henhold til standarden og bestått gyldig eksamen

FG-begrepet er en del av Finans Norge Forsikringsdrift – som er en medlemsorganisasjon for forsikringsselskapene i Norge.

Opprinnelig var FG en forkortelse for “Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd”. Dette organet ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge.

FG 760 – Forsikrings-godkjenning 760 Foretakssertifisering

Der FG 750 omfatter personell som skal prosjektere, installere og kontrollere brannalarmanlegg, er FG 760-sertifiseringen på foretaksnivå.

Flere lover og forskrifter krever at foretak og teknisk personell skal ha dokumentert kompetanse for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende:

  • Plan- og bygningsloven
  • Brann- og eksplosjonsvernloven
  • Tilhørende forskrifter og veiledninger

FG 760 er en sertifiseringsordning hvor foretak kan dokumentere kompetansen sin overfor kunder og myndigheter.

Kontakt oss om dette?