FG 750, FG 760, NS 3960 – Dette betyr kravene og sertifiseringene for brannalarmanlegg og personell

Ved søk etter informasjon om kontroll og sikring av brannalarmanlegg, er det ofte en utfordring å navigere seg gjennom en kompleks mengde begreper og betegnelser.

I det følgende vil vi grundig gjennomgå ulike termer og forklare deres betydning for å lette forståelsen av dette komplekse feltet.

Standarder og sertifiseringer:

  • NS 3960
  • FG 750
  • FG 760

NS 3960 – Norsk Standard for brannalarmanlegg

Dette dokumentet har tittelen “Brannalarmanlegg – Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold”, og er altså et dokument som beskriver den norske standarden for brannalarmanlegg.

Standarden omfatter systemer med minst én manuell brannmelder, én branndetektor og én sirenene i tillegg til brannsentral. NS3960 Standarden dekker ikke bestemmelser om når et automatisk brannalarmanlegg skal installeres i en bygning.

NS 3960 standarden krever at prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold skal utføres av et kompetent foretak som skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse og relevant praksis. Videre sier NS 3960 at kompetanse for foretak og personell kan bekreftes av et akkreditert sertifiseringsorgan. Branntek er slik foretak.

Om det krav til brannalarmanlegg i bygg eller ikke, er det et brannkonsept, tilstandsanalyse eller en brannteknisk tilstandsrapport som bestemmer. Slik dokumentasjon er det en uavhengig rådgivende branningeniør (RIB) som produserer. 

Trykk her for oversikt over sentral godkjente bedrifter

Et sertifikat etter FG-760 og FG-750 er eksempel på en slik bekreftelse.

Slike standarder, med betegnelsen NS eller Norsk Standard, utvikles og forvaltes av foretaket Standard Norge – som har enerett på å utgi Norsk Standard. Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

NS 3960 ble revidert i 2019, og erstatter tidligere versjon fra 2013. En av flere endringer er innføringen av krav til brannalarmanlegg for driftsbygninger i landbruk og veksthusnæring.

FG 750 – Forsikringsgodkjenning 750 Automatiske brannalarmanlegg

Formålet til FG (FG står for Forsikringsgodkjent) er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbrudd.

Den norske standarden for brannalarmanlegg (NS 3960) krever altså at prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold skal utføres av et kompetent foretak.

Et sertifikat etter FG-760 og FG-750 er eksempel på en slik bekreftelse.

Det er flere selskaper som tilbyr kursing og FG-sertifisering. En sertifisering etter FG 750 betyr at personellet har:

  • Relevant formell utdannelse
  • Spesiell produktopplæring (kurs i utstyr)
  • Dokumentert relevant praksis
  • Gjennomført opplæring i henhold til standarden og bestått gyldig eksamen

FG-begrepet er en del av Finans Norge Forsikringsdrift – som er en medlemsorganisasjon for forsikringsselskapene i Norge.

Opprinnelig var FG en forkortelse for “Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd”. Dette organet ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge.

FG 760 – Forsikrings-godkjenning 760 Foretakssertifisering

Der FG 750 omfatter personell som skal prosjektere, installere og kontrollere brannalarmanlegg, er FG 760-sertifiseringen på foretaksnivå.

Flere lover og forskrifter krever at foretak og teknisk personell skal ha dokumentert kompetanse for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende:

  • Plan- og bygningsloven
  • Brann- og eksplosjonsvernloven
  • Tilhørende forskrifter og veiledninger

FG 760 er en sertifiseringsordning hvor foretak kan dokumentere kompetansen sin overfor kunder og myndigheter.

Trykk her for oversikt over FG forskringsgodkjente bedrifter

Kontakt oss