Hva menes med branndokumentasjon og branntegning?

For de fleste kan det være litt forvirrende å forsøke sette seg inn i branntekniske begreper når man leser på nettet. Ord som går igjen, og brukes litt om hverandre, er for eksempel “branndokumentasjon”, “branntegninger” og “brannteknisk tegning”.

La oss rydde og forklare litt nøyere her:

  • Hva er branndokumentasjon?
  • Hva er en branntegning?

Hva er branndokumentasjon?

Mye har endret seg med tiden, og særlig fokuset på brannsikkerhet har endret seg voldsomt gjennom årtier. Derfor er det stor forskjell på bygg som ble reist i 1922 og 2022, både med tanke på hvordan byggene er utformet men også med tanke på hvor mye som er dokumentert. Bygg har derfor forskjellige forutsetninger for god brannsikring og godt brannvern.

Alle eiere av bygg skal uansett dokumentere at det forebyggende arbeidet med brannsikkerhet er ivaretatt. Alt av planer, dokumenter og tegninger samles under betegnelsen “Branndokumentasjon”.

Hva er en branntegning?

En branntegning er en visuell fremstilling som skal gi oversikt over alle de branntekniske forholdene i og omkring et byggverk.

Slike branntegninger inngår som del av branndokumentasjonen.

Branntegninger skal oppdateres fortløpende, slik at de viser byggets nåværende situasjon og innretning.

Eksempler på branntegninger:

  • Brannteknisk tegning
  • Orienteringsplan
  • Rømningsplan

 

Branntekniske tegninger

Brannteknisk tegning

En branntegning er en tegning som forteller noe de branntekniske forholdene i et bygg. Dette handler gjerne om branncellebegrensende dører og vegger, seksjoneringsvegger og branncelleinndeling, med mer. Branntegningen inneholder også flere andre elementer som slokkeutstyr, rømningsveier, markeringslys og brannalarmanlegg. Det er flere måter å utarbeide brannplaner. Tegningene tilpasses det enkelte bygg.

Branntekniske tegninger er en plantegning hvor man visuelt kan se hvor brannteknisk materiell er plassert i tilfelle branntilløp. Det være seg slokkeutstyr, rømningsveier, markeringslys og brannalarmanlegg.

Det skal også fremgå den branntekniske bygningstilstanden, hvor man ser blant annet branncellebegrensende dører og branncellebegrensende vegger.

Denne tegningen skal være lett synlig i fellesarealer og gjerne ved utgang/inngang.

 

Orienteringsplan

En orienteringsplan er en tegning som har en oversikt over brannalarmanlegget i bygget.
Tegningen skal henge ved brannalarmsentralen og ved brannmannspaneler. Denne har til hensikt å illustrere hvor detektorer, manuelle meldere og sentralapparater er plassert.

Orienteringsplanen forteller brannvesenet hvor i bygget det er detektert brann.

Rømningsplan

En rømningsplan, eller evakueringsplan, er en plantegning alle i bygget skal være kjent med. Planen skal sikre at alle personer i bygget kommer seg i sikkerhet før det blir kritisk.

Rømningsplanen informerer om nærmeste nødutganger, brannslokningsutstyr og manuelle brannmeldere. Tegningen har til hensikt å forklare hvilken vei man skal evakuere.

Kontakt oss om dette?