Nødlys, markeringslys eller ledelys?

Når man googler ett av disse ordene får man opp resultater hvor alle disse begrepene brukes om hverandre. Er det egentlig en forskjell på nødlys, markeringslys og ledelys? Og hva er antipanikklys?

Nødlys er en samlebetegnelse for ulike typer belysning som gir ekstra hjelp og sikkerhet ved evakuering og brann.

Alle bygg skal være utformet for rask, sikker og effektiv rømning og redning. Eier av bygget er ansvarlig for å følge opp krav som stilles til nødlys.

Typer nødlys:

  • Ledelys
  • Markeringslys
  • Antipanikklys

Krav og forskrifter:

  • TEK17 – Byggteknisk forskrift med veiledning
  • NS-EN 1838 – Norsk Standard for nødbelysning
  • NEK-EN 50172 – Nødlyssystemer for rømningsveier

Ledelys

Ledelys er lyskilder som normalt monteres i taket og tenner hvis den ordinære belysningen forsvinner på grunn av strømbrudd. Disse lyskildene skal altså sikre at bygg og rom er opplyst selv om strømmen har gått og elektrisiteten er slått ut. Det betyr at de må være støttet av egne batterier som alltid fungerer. Går strømmen i området, så skal ledelysene automatisk bli tent. 

Markeringslys

Markeringslys er lyskilder som markerer rømningsveier og fluktveier i et bygg. Disse har til hensikt å lyse opp rømningsveiene slik at man kommer seg trygt ut av bygget. Du har sikkert sett de karakteristiske grønne skiltene ved nødutganger, som markerer tydelig at døren du ser på faktisk er en nødutgang. Disse lysene skal alltid lyse, dersom skiltet er mørkt må det bestilles service. Trykk her for å bestille service.

Antipanikklys

I store haller eller områder hvor det er et stort antall publikum eller ansatte, kan man også bruke såkalte antipanikklys. Dette er for å unngå panikk og usikkerhet, og gjelder altså større områder hvor man kan se for seg at det er vanskelig for alle å se markeringslysene ved utganger og rømningsveier.

TEK17 – Byggteknisk forskrift med veiledning

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Veiledningen her sier blant annet at: “Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som skal bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponentene i ledesystemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende.”

NS-EN 1838 – Norsk Standard for nødbelysning

Dette er en europeisk standard (sist revidert i 2013) som spesifiserer belysningskrav til systemer for rømningsbelysning og reservebelysning installert i lokaler eller områder der slike systemer er nødvendige. Den gjelder hovedsakelig for områder som er tilgjengelige for allmennheten eller arbeidstakere.

NEK-EN 50172 – Nødlyssystemer for rømningsveier

En standard som kom i 2004, og som blant annet beskriver kravene til kontroll av nødlys. Standarden sier faktisk at nødlysene skal kontrolleres både daglig, månedlig og årlig.

Det er dog forskjell på kravene ved de forskjellige intervallene:

Daglig kontroll skal gjøres av eier/driftsansvarlig, og krever ikke loggføring
Månedlig kontroll skal også gjøres av eier/driftsansvarlig, og skal loggføres
Den årlige kontrollen må gjøres av autorisert personell, og skal også loggføres

LES: Årlig kontroll av brannsikkerheten i borettslaget? Få svar på dagen!