Proff service på brannsikring for borettslag

Branntek ønsker å være en servicepartner for borettslag, sameier og bedrifter. Vi skal sørge for at våre kunder føler seg godt ivaretatt når det kommer til brannsikkerhet.

Vårt mål er å være i forkant av problemene slik at man unngår unødvendige kostnader og servicebesøk.

Hva mener vi med brannsikring?

Brannsikring kjennetegner alt det man gjør for å sikre personer og bygninger mot brann. Det inkluderer åpne rømningsveier og adgang for brannmannskap, varsling av beboere i bygningen, slokking av eventuelle branntilløp, installasjon og vedlikehold av brannalarmanlegg og slokkeutstyr i de enkelte boenhetene og fellesarealer.

Åpne rømningsveier og adgang for brannmannskap

Hvis du hører en brannalarm i bygget ditt, er det viktig å evakuere så raskt som mulig.

Bygninger og arbeidsplasser skal være utformet med tilstrekkelige rømningsveier og nødutganger, som til enhver tid skal være åpne for fri ferdsel og lett kunne åpnes innenfra uten spesielle hjelpemidler.

Det at rømningsveiene er åpne til enhver tid handler ikke bare om at du og dine naboer skal kunne komme dere ut, men også om at brannmannskapene og hjelpen som er på vei skal kunne komme tett på branntilløpet.

Når brannalarmen går kan rask tilgang få veldig stor betydning.

Varsling av beboere i bygningen

Brannsikring innebærer også alt som har å gjøre med at beboere og andre i bygget får med seg brannvarslingen. At de hører brannalarmen, er informert om hvordan de skal forholde seg og at de kjenner til rutinene for brann i borettslaget.

Testing og vedlikehold på brannvarslingssystemet er viktig, og noe Branntek gjerne bistår med.

Les også: Alt du trenger å vite om kontroll av brannslukkere og annet slokkeutstyr

 

Slukking av branntilløp

Dersom brannen starter hos deg, eller du er i umiddelbar nærhet til branntilløpet, skal du forsøke å slukke så fort som mulig. Det er viktig at du har fokus på egen helse og risikoen, og varsler og evakuerer så snart du forstår at brannen ikke lar seg slukke av deg.

For å ha en sjanse til å slokke et branntilløp er det viktig med det vi kaller manuelt slokkeutstyr. Manuelt slokkeutstyr er enten brannslanger eller apparater som gjerne består pulver, skum, vann eller Co2. Disse er gjerne plassert strategisk rundt i bygg for å kunne slokke branner i en tidlig fase.

Les også: Manuelt slokkeutstyr

Installasjon og vedlikehold

Noe av det viktigste brannsikringsarbeidet som foregår er det som skjer preventivt. Altså før uhellet er ute.

Da snakker vi om kontroll, tester og service av utstyr, men også om selve installasjon og vedlikehold.

Branntek hjelper gjerne med installasjon og vedlikehold av følgende:

  • Brannalarmanlegg
  • Slokkeutstyr
  • Nødlys
  • Røykluker