Prosjektering av brannalarmanlegg

For å sikre at byggeprosjekter møter myndighetenes krav til brannsikkerhet er det viktig med god brannprosjektering. Branntek har løsningene for ditt bygg.

Prosjektering av brannalarmanlegg

Krav til godkjent bedrift

Branntek AS er en sentralgodkjent bedrift i tiltaksklasse 2 for prosjektering (PRO) av brannalarmanlegg og ledesystemer. Vi er også godkjent som ansvarlig utførende (UTF) opptil tiltaksklasse 3. Disse godkjenningene er pålagt i henhold til plan- og bygningsloven vedinstallasjon av brannalarmanlegg og nødlys. Manglende godkjenninger kan føre til atinstallasjonene anses som ulovlig oppført, og det kan kreves tredjepartskontroll med
påfølgende merkostnader for byggherren. I de verste tilfellene kan installasjonene måtte gjennomføres på nytt av et godkjent selskap og personell.

 

Hva menes med prosjektering?

Prosjektering av branntekniske løsninger handler om å utarbeide et brannkonsept for bygget, som tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet.

I den byggtekniske forskriften (TEK 17) kreves det at alle nye bygg må utarbeide et brannkonsept. Det kan også være krav om dette for noen ombygginger.

Vi i Branntek kan hjelpe dere med prosjektering av branntekniske løsninger.

Branntekniske tegninger

For å forstå hva som er tenkt i den branntekniske planleggingen utarbeides det branntekniske tegninger. Disse skal vise for eksempel rømningsveier, brannskiller, detektorer og brannalarmanlegg. Målet med dette er å tenke gjennom hvordan evakuering og håndtering av branntilløp vil kunne gå. Slike tegninger og annen branndokumentasjon er også nyttig å ha i dialog med myndigheter og i andre byggeprosjekter i fremtiden.

Les mer om branndokumentasjon hos Branntek

Hvorfor branntek?

  1. Tilgjengelige
  2. Tverrfaglige og kompetente
  3. Alle eierne jobber som ansatte i bedriften.
  4. Leverandør uavhengige
  5. Kun et selskap å måtte forholde seg til