Prosjektering av branntekniske løsninger

For å sikre at byggeprosjekter møter myndighetenes krav til brannsikkerhet er det viktig med god brannprosjektering. Dette handler om planlegging av de branntekniske løsningene.


Branntek har løsningene for ditt bygg

Vi i Branntek har kompetansen som skal til for å finne de beste kostnadseffektive løsningene som kan passe i ditt prosjekt.

 

Hva menes med prosjektering?

Prosjektering av branntekniske løsninger handler om å utarbeide et brannkonsept for bygget, som tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet.

I den byggtekniske forskriften (TEK 17) kreves det at alle nye bygg må utarbeide et brannkonsept. Det kan også være krav om dette for noen ombygginger.

Vi i Branntek kan hjelpe dere med prosjektering av branntekniske løsninger!

 

Branntekniske tegninger

For å forstå hva som er tenkt i den branntekniske planleggingen utarbeides det branntekniske tegninger. Disse skal vise for eksempel rømningsveier, brannskiller, detektorer og brannalarmanlegg. Målet med dette er å tenke gjennom hvordan evakuering og håndtering av branntilløp vil kunne gå. Slike tegninger og annen branndokumentasjon er også nyttig å ha i dialog med myndigheter og i andre byggeprosjekter i fremtiden.

Les mer om branndokumentasjon hos Branntek

 

Sagt om oss

“Pliktoppfyllende, profesjonelle og presise. Det er også en stor fordel for oss å kun ha ett selskap å forholde oss til.”
– Driftsansvarlig, Næringseiendommer Oslo

“Ryddig og rask prosess, i tillegg til godt samarbeid med styret, vaktmester og beboere.”
– Styreleder, Borettslag Nordstrand