RVB Godkjent virksomhet – Branntek AS

I dag kan vi stolt fortelle at Branntek AS som bedrift og vårt verksted i Asker, har blitt godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

I dag kan vi stolt fortelle at Branntek AS som bedrift og vårt verksted i Asker, har blitt godkjent av Rådet for vedlikehold a brannslokkemateriell.

RVB / Rådet ble opprettet i 1996 og er instansen som kontrollerer at alle aktørene på markedet ivaretar de kravene som er for godkjent verksted og kompetente virksomhet, iht NS3910.

Rådets virksomhetsområder er:

  • Håndslokkere
  • Brannslangetromler
  • Kurs og opplæring

 

Les mer om slokkeutstyr, de kravene som må følges og våre tjenester her:

https://www.branntek.no/tjeneste/manuelt-slokkeutstyr/