Sikring av kirker i Lunner kommune

Branntek AS og Lunner Kirkelige Fellesråd har nylig inngått en serviceavtale som omfatter kommunens kirker.

Serviceavtalen omhandler kontroll og vedlikehold av brannalarmanlegg.