Totalavtale for borettslag og sameier

I boligselskaper er det som oftest styret som har brannansvaret, og det innebærer ansvaret for at brannsikringen er på plass og kontrolleres etter gjeldende krav og forskrifter. Det at styremedlemmer byttes ut forholdsvis ofte medfører i endel tilfeller at det mangler kontinuitet og oversikt over avtaler og leverandører. Branntek AS kan inngå en totalavtale med borettslag og sameier, og på den måten hjelpe dere med å sikre at alt er i skjønneste orden. Det å samle tjenester hos én leverandør har mange fordeler:
  • Ofte billigere pris pga flere tjenester
  • Lettere å forholde seg til én aktør/kontaktperson
  • Mindre risiko for at ting faller mellom to stoler
  • Kontinuitet i brannsikringsarbeidet
Les også: Styrets ansvar for brannsikring og kontroll av brannalarmanlegg i borettslag og sameier

Hva betyr totalavtale med Branntek

En totalavtale innebærer at vi tar en gjennomgang av deres borettslag, og avtaler hvilke krav dere har og hva dagens situasjon er. Deretter blir vi enige om hvilke tjenester dere har behov for, og lager en totalpris på dette. En totalavtale innebærer blant annet årlige kontroller, service og vedlikehold av utstyr og installasjoner.

Aktuelt innhold i totalavtale for borettslag

Brannalarmanlegget

Det er alltid styrets ansvar at brannvarslingsanlegget i borettslaget fungerer som det skal. Brannalarmanlegg skal ha årlig sertifisert kontroll av godkjent foretak. Branntek har lisens på de aller fleste brannalarmanleggene i markedet. Les også: Dette betyr kravene og sertifiseringene for brannalarmanlegg og personell

Nødlys

Alle byggverk skal være utformet for rask, sikker og effektiv rømning og redning. Eier av bygget er ansvarlig for å følge opp krav som stilles til nødlys. Det er krav om at nødlys skal kontrolleres årlig og eier skal kunne dokumentere at de fungerer som forutsatt. Les også: Nødlys, markeringslys eller ledelys?

Brannslukkere

Manuelt slokkeutstyr skal kontrolleres årlig av sertifisert personell. I bolig skal brannslokningsapparater kontrolleres hvert femte år. Branntek innehar de nødvendige sertifiseringene og kvalifikasjonene for å utføre både kontroll, vedlikehold og service på både Co2-, pulver- og pulverapparater. Vi kan i tillegg utføre kontroll og service på brannslanger.

Røykventilasjon

Brannventilasjon handler om luker, kanaler, vifter og lignende som skal gi utlufting av røyk og varme gasser ved brann i en bygning. Brannventilasjonen er åpninger i bygget der røyken ledes ut. Hensikten er å sikre tryggere evakuering, samt at brann- og redningsinstanser får større mulighet til å ta seg inn i bygget. Branntek samarbeider med de ledende aktørene innenfor røyk- og brannventilasjon i Norge. Vi har lang erfaring med kontroll og vedlikehold av denne type installasjoner. Ta kontakt for befaring og pristilbud i dag!