Vi har FG-760-sertifisering

FG-760 handler om regler for automatiske brannalarmanlegg, og Branntek AS har i dag blitt et sertifisert foretak.

Les reglene her (PDF)

Utdrag fra dokumentet:

«Forsikringsselskapene har etablert en sertifiseringsordning for foretak som skal prosjektere, installere, idriftsette, kontrollere, dokumentere og vedlikeholde automatiske brannalarmanlegg. Godkjennelsesordningen administreres av FG Skadeteknikk. Reglene er utarbeidet av FG Skadeteknikk i Finans Norge Forsikringsdrift, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen.

Reglene setter minimumskrav til foretak som skal ivareta ovennevnte funksjoner i byggesak eller være ansvarlig for funksjonalitet og kontroll av automatiske brannalarmanlegg.»

Les mer på fgsikring.no