Vi sikrer Økern Portal

Branntek AS er engasjert som underentreprenør i byggeprosjektet Økern Portal i Oslo.

Vi sørger for midlertidig branndeteksjon under byggeperioden.

Les mer om byggeplass deteksjon: https://www.branntek.no/tjeneste/byggeplass-deteksjon/