Årlig kontroll av brannsikkerheten i borettslaget? Få svar på dagen!

Innenfor brannsikring er det mange forskjellige ting som skal kontrolleres årlig. Løpende sjekk og visuell kontroll kan gjøres av eier/driftsansvarlig, men de årlige lovpålagte kontrollene må utføres av godkjent personell.

Les også: Seint ute med kontroll av brannalarmanlegget? Vi svarer på dagen!

Hva skal kontrolleres?

  • Brannalarmanlegg
  • Brannventilasjon
  • Nødlys
  • Manuelt slokkeutstyr
  • Brannslanger
  • Branngardiner

Kontroll av brannalarmanlegget

Det er alltid styrets ansvar at brannvarslingsanlegget i borettslaget fungerer som det skal. I tillegg må styret regelmessig kontrollere at røykdetektorer og slokkeutstyr i fellesarealene vedlikeholdes og er klart til innsats.

LES OGSÅ: Styrets ansvar for brannsikring og kontroll av brannalarmanlegg i borettslag og sameier

Advokat Anders Leisner i Huseierne påpeker at det også er viktig at styret dokumenterer at kontroll og ettersyn gjøres i henhold til gjeldende forskrifter*.

Kontroll av ventilasjon og røykluker

Brannventilasjon handler om luker, kanaler, vifter og lignende som skal gi utlufting av røyk og varme gasser ved brann i en bygning. Brannventilasjonen er åpninger i bygget der røyken ledes ut. Hensikten er å sikre tryggere evakuering, samt at brann- og redningsinstanser får større mulighet til å ta seg trygt inn i bygget.

Branntek samarbeider med de ledende aktørene innenfor røyk- og brannventilasjon i Norge. Vi har lang erfaring med kontroll og vedlikehold av denne type installasjoner.

Kontroll av nødlysene i bygget

Alle byggverk skal være utformet for rask, sikker og effektiv rømning og redning. Eier av bygget er ansvarlig for å følge opp krav som stilles til nødlys.

Les også: Nødlys, markeringslys eller ledelys?

Det er krav om at nødlys skal kontrolleres årlig og eier skal kunne dokumentere at de fungerer som forutsatt.

Kontroll av det manuelle slokkeutstyret

Manuelt slokkeutstyr er enten brannslanger eller apparater som gjerne består pulver, skum, vann eller Co2. Disse er gjerne plassert strategisk rundt i bygg for å kunne slokke branner i en tidlig fase.

Manuelt slokkeutstyr skal kontrolleres årlig av sertifisert personell. I bolig skal brannslokningsapparater kontrolleres hvert femte år.

Branntek innehar de nødvendige sertifiseringene og kvalifikasjonene for å utføre både kontroll, vedlikehold og service på både Co2-, pulver- og pulverapparater. Vi kan i tillegg utføre kontroll og service på brannslanger.