Alt om brannalarmanlegget

Ved utløst brannalarm skal brannalarmanlegget varsle umiddelbart, slik at mennesker kan komme seg ut av bygget. For brannvesenet er rask varsling og utrykning avgjørende både for å redde liv og materielle verdier.

Brannalarmanleggets primære oppgave er å oppdage og varsle om branntilløp og røykutvikling. Anlegget består av en hovedsentral som overvåker detektorer, manuelle meldere, sirener og styringer i hele bygget. 

 

 

Teknisk defineres et brannalarmanlegg i 3 typer:

  • Konvensjonelle anlegg
  • Adresserbare anlegg
  • Kombinerte anlegg

Følgende er hentet fra Store norske leksikon:

Konvensjonelle anlegg

I et konvensjonelt anlegg er detektorene koplet i parallell på sløyfer. Det går en fast strøm i hver sløyfe, og når en branndetektor går i alarmtilstand trekker den mer strøm som medfører at sentralen utløser brannalarm. Det anbefales at slike anlegg oppgraderers til et adresserbart brannalarmanlegg.

Adresserbare anlegg

I et adresserbart anlegg har hver enkelt branndetektor sin egen adresse som gjør at sentralen kommuniserer med hver enkelt detektor. Sentralapparatet overvåker kontinuerlig branndetektorene, og utløser brannalarm når en av dem går i alarmtilstand, og kan gi forvarsel når tilstanden endres fra normaltilstand eller ved feilvarsel.

Kombinerte anlegg

Et kombinert anlegg er anlegg hvor flere alarmeringstjenester styres fra den samme sentralen. Alarmeringstjenestene kan i tillegg til brannalarm, være innbruddsalarm, ransalarm og trygghetsalarmering. Slike kombinasjonsanlegg er godkjent for bruk i boliger, men ikke i næringslivsbygg eller offentlige bygninger.

Branntek AS kan hjelpe deg med:

  • Etablering, service og vedlikehold av branntekniske installasjoner
  • Prosjektering av brannalarmanlegg
  • Installasjon og montering av brannalarmanlegg
  • Uavhengig kontroll av installasjoner
  • Service og vedlikehold
  • Årlig kontroll av brannalarmanlegg

Kom i kontakt med oss i Branntek