Alt om brannalarmanlegget

Schneider brannalarmanlegg

 

Ved utløst brannalarm skal brannalarmanlegget varsle umiddelbart, slik at mennesker kan komme seg ut av bygget. For brannvesenet er rask varsling og utrykning avgjørende både for å redde liv og materielle verdier.

Brannalarmanleggets primære oppgave er å oppdage og varsle om branntilløp og røykutvikling. Anlegget består av en hovedsentral som overvåker detektorer, manuelle meldere, sirener og styringer i hele bygget. 

Teknisk defineres et brannalarmanlegg i 3 typer:

  • Konvensjonelle anlegg
  • Adresserbare anlegg
  • Kombinerte anlegg

Følgende er hentet fra Store norske leksikon:

Konvensjonelle anlegg

I et konvensjonelt anlegg er detektorene koplet i parallell på sløyfer. Det går en fast strøm i hver sløyfe, og når en branndetektor går i alarmtilstand trekker den mer strøm som medfører at sentralen utløser brannalarm. Det anbefales at slike anlegg oppgraderers til et adresserbart brannalarmanlegg.

Adresserbare anlegg

I et adresserbart anlegg har hver enkelt branndetektor sin egen adresse som gjør at sentralen kommuniserer med hver enkelt detektor. Sentralapparatet overvåker kontinuerlig branndetektorene, og utløser brannalarm når en av dem går i alarmtilstand, og kan gi forvarsel når tilstanden endres fra normaltilstand eller ved feilvarsel.

Kombinerte anlegg

Et kombinert anlegg er anlegg hvor flere alarmeringstjenester styres fra den samme sentralen. Alarmeringstjenestene kan i tillegg til brannalarm, være innbruddsalarm, ransalarm og trygghetsalarmering. Slike kombinasjonsanlegg er godkjent for bruk i boliger, men ikke i næringslivsbygg eller offentlige bygninger.

Branntek AS kan hjelpe deg med:

  • Etablering, service og vedlikehold av branntekniske installasjoner
  • Prosjektering av brannalarmanlegg
  • Installasjon og montering av brannalarmanlegg
  • Uavhengig kontroll av installasjoner
  • Service og vedlikehold
  • Årlig kontroll av brannalarmanlegg

Kom i kontakt med oss i Branntek